Loes Lodder Remedial Teaching

Remedial Teaching

Wat is nu eigenlijk remedial teaching? Letterlijk vertaald is dit: verbeterend leren (maatregelen tot herstellend leren).

Remedial teaching is iets anders dan bijles. Bij remedial teaching gaat het om het toepassen van gespecialiseerde technieken en benaderingen, die uitgaan van en gericht zijn op de problemen van uw kind. Met deze gespecialiseerde zorg probeert de remedial teacher de leerachterstand op te heffen, zodat uw kind weer mee kan werken in het tempo van de klas.

Remex stelt hiervoor een gericht handelingsplan op, gebaseerd op het intake-gesprek en de gespecialiseerde onderzoeken die aan deze behandeling vooraf gaan. Het staat niet van te voren vast hoe lang deze begeleiding zal gaan duren. Dit is afhankelijk van de aard van het leerprobleem. Daarom neemt overleg met het kind en de ouders bij Remex een belangrijke plaats in.