Loes Lodder Remedial Teaching

Als leren niet vanzelf gaat

Iedere ouder ziet het liefst zijn kind de basisschool gewoon in acht jaar doorlopen. En in de meeste gevallen zal dit ook zo zijn. Toch komt het steeds vaker voor, dat een kind "de weg kwijt raakt" en soms zelfs niet meer graag naar school gaat.

De "weg weer terug vinden" is dan ook niet altijd even gemakkelijk. Een kind kan vaak zelf nog niet aangeven dat het allemaal te moeilijk is of te snel gaat op school. Het is de taak van de leerkracht om dit zo snel mogelijk te signaleren. Dan volgt een weg van eerst extra uitleg, een onderzoek en eventueel een extra programma of werk op eigen niveau.

Maar niet altijd zal extra hulp op de eigen school voldoende zijn. In sommige gevallen is het belangrijk om met speciale technieken een kind verder te begeleiden. Dat noemen we remedial teaching. Wanneer, door overvolle klassen of ziekte van leerkrachten, deze hulp niet of te laat wordt ingezet, is er nog een andere mogelijkheid voor de ouders: hulp zoeken buiten de school om. Die hulp wil en kan ik u bieden wanneer het gaat om leerproblemen.

Over mijzelf

Na de middelbare school heb ik de PABO in Amsterdam afgerond. Mijn eerste baan in het onderwijs was in Ilpendam, waar ik 5 jaar heb gewerkt. Daarna heb ik een periode van zeven jaar voor mijn twee kinderen gezorgd. Toen zij allebei op de basisschool zaten ben ik opnieuw aan de slag gegaan in het basisonderwijs gedurende 12 jaar. Omdat ik constateerde dat er steeds meer leerlingen zijn die extra zorg nodig hebben, volgde ik een twee-jarige opleiding voor remedial teaching bij de IPABO in Amsterdam. Daarna combineerde ik ruim 10 jaar een duobaan voor een groep met een aantal uren remedial teaching.

Inmiddels werk ik ruim 18 jaar met veel plezier in mijn eigen praktijk. Verdere professionalisering in mijn vak heb ik gevonden door de Masterclass Remedial Teaching in Utrecht te volgen. Van 2009 tot 2014 ben ik werkzaam geweest als behandelaar van kinderen met ernstige dyslexie bij de Schoolbegeleidingsdienst Zaanstreek Waterland. En ik ben lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers.